Tranzo - aw verstandelijke beperking

COVID-19 factsheets

Published: 07 december 2020 Laatst bijgewerkt: 08 augustus 2022

De uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben grote impact op ieders leven. Vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) hebben we onderzocht hoe mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals de periode van de ‘intelligente’ lockdown hebben ervaren. 

Mensen met een licht verstandelijke beperking, moeders van een kind met een verstandelijke beperking en zorgbegeleiders zijn gedurende de lockdown periode meermalen geïnterviewd. In deze drie factsheets presenteren we de resultaten van de interviews gehouden tijdens de eerste weken van de ‘intelligente’ lockdown.

Om de langere termijn impact van de lockdown periode in kaart te brengen, zal een deel van deze mensen ook het komende jaar met interviews gevolgd worden. Op basis van de interviews wordt tevens een vragenlijst ontwikkeld die we breed en periodiek onder mensen met een licht verstandelijke beperking, ouders van een kind met een verstandelijke beperking en zorgbegeleiders zullen verspreiden.

Voor meer informatie of om op de hoogte gehouden te worden van het vervolgonderzoek kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB; g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu