Tranzo - aw verstandelijke beperking

Het Wegingskader: nieuwe tool over eigen regie en meewegen van cliëntperspectief bij inzet van onvrijwillige zorg

Published: 24 september 2020 Laatst bijgewerkt: 04 augustus 2022

Een nieuwe online tool, het Wegingskader, helpt professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om het cliëntperspectief mee te wegen bij het maken van keuzes over zorg. Deze tool is ontwikkeld om begeleiders en gedragsdeskundigen een handvat te bieden bij het vergroten van de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en om vanuit het cliëntperspectief de inzet van onvrijwillige zorg beter af te wegen.

De tool is onder leiding van prof. dr. Petri Embregts ontwikkeld op basis van eerder onderzoek van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUMc. Het Wegingskader bestaat uit een website met een methode, praktische filmpjes en voorbeelden.

Cliëntperspectief
Met het Wegingskader kunnen zorgprofessionals nagaan of de zorg die een cliënt in een bepaalde situatie krijgt, onvrijwillig is. Bovendien kan de tool zorgprofessionals bewuster maken van het perspectief van de cliënt, en hoe ze dat kunnen meewegen bij de zorg die ze bieden en bij het vergroten van de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking.
Overigens zal de tool nooit besluiten welke zorg iemand moet inzetten, zegt onderzoeker Noud Frielink van de AWVB. ‘Dat besluit blijft bij zorgprofessionals, in samenspraak met cliënten en hun naasten. Elke situatie is anders, en vraagt dus ook om een andere afweging.’

Landelijk onderzoek
Dit najaar voert de AWVB een wetenschappelijk onderzoek uit om het effect van het Wegingskader te onderzoeken. Ruim 150 begeleiders vanuit negen organisaties in de gehandicaptenzorg doen daaraan mee: ASVZ, Amarant, Dichterbij, ’s Heeren Loo, Sherpa, Prisma, Severinus, Tragel en Zuidwester. 
Zodra het onderzoek begin 2021 is afgerond, gaat de webtool live. Zorgprofessionals in heel Nederland kunnen de tool dan gratis gebruiken.