Tranzo - aw verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) brengt voor het tweede jaar een online jaarverslag uit.

Gepubliceerd: 26 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 17 juni 2021

Het jaar 2020 was het jaar waarin het coronavirus en de getroffen maatregelen een grote impact hebben gehad op ieders leven. Vanuit de AWVB hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis die nodig was om mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zoveel als mogelijk te ondersteunen.

In dit jaarverslag blikken we terug op deze maar ook op onze andere activiteiten in kennisontwikkeling en kennisdeling gericht op het optimaliseren van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.