Tranzo - aw verstandelijke beperking

Nieuwe onderwijsmodule AWVB over thema ‘zelfbepaling’. Tweede gratis lespakket voor mbo-zorgopleidingen verschenen

Published: 10 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 21 juli 2022

Docenten kunnen vanaf vandaag kosteloos gebruikmaken van de tweede van vijf nieuwe onderwijsmodules voor mbo-zorgopleidingen en interne academies van zorgorganisaties. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde na het lespakket over zelfbeschadigend gedrag nu ook een lespakket over zelfbepaling.

De tweede module, over zelfbepaling, geeft studenten meer kennis en inzichten in - het belang van - zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en de invloed van de omgeving hierop. Daarnaast maken zij kennis met technieken van motiverende gespreksvoering bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, en hoe deze bijdragen aan hun zelfbepaling.

Onderzoek
De module is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek van de AWVB naar de vraag in hoeverre mensen met een verstandelijke beperking zelfbepaling ervaren. Het onderzoek laat zien dat zelfbepaling (ook) een positief effect heeft op het welbevinden van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Zij voelen zich beter als ze zelf keuzes kunnen maken (autonomie), als ze ervaren er niet alleen voor te staan (verbondenheid) en het gevoel hebben ergens goed in te zijn (competentie). De omgeving, en dus ook begeleiders, speelt hierbij een belangrijke rol.

Opbouw module
In de module, die zes lessen omvat, wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen. Ook is er een gastles met een ervaringsdeskundige en maakt een praktijksimulatie onderdeel uit van de lessen. Tot slot reflecteren de studenten op het leerproces dat ze tijdens de module hebben doorgemaakt.

De module past binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier.

Vijfdelige serie
In april 2021 verscheen de eerste onderwijsmodule uit de serie van vijf, over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Na de huidige module over zelfbepaling volgen in de loop van de zomer en het najaar nog modules over de thema’s verslaving, familienetwerken en gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De AWVB ontwikkelt de modules in samenwerking met vier mbo-opleidingen.

Waar vind je de modules?
De modules zijn kosteloos beschikbaar voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals en voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Heb je vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief, dan kun je eveneens contact opnemen met mevrouw Heerkens.