Tranzo

Ervaringsdeskundigen aan de slag bij Tilburg University

AWVB brengt vier onderwijsmodules uit. Nieuwe lespakketten voor mbo-zorgopleidingen

Gepubliceerd: 04 april 2021 Laatst bijgewerkt: 04 april 2021

Mbo-docenten kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de eerste van vier nieuwe onderwijsmodules voor zorgopleidingen. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde deze lespakketten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met vijf mbo-opleidingen in Nederland.

De eerste module gaat over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en de invloed van de omgeving op dit gedrag. Medio mei verschijnt het tweede lespakket, over zelfregie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De overige twee modules verschijnen rond de zomer van dit jaar. Daarin staan de thema’s verslaving en familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking centraal.

Alle modules zijn ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke kennis. De kosteloos beschikbare modules zijn bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties.

Totstandkoming

In 2018 startte de AWVB een pilot met ROC Tilburg rondom het thema verslaving. In samenwerking met docenten, onderzoekers van de AWVB, een trainer en een ervaringsdeskundige werden gastlessen verzorgd aan studenten niveau 3 en 4 van de opleiding Verpleegkunde en Maatschappelijke zorg. 

“Deze module was het interessantste wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en geleerd.”

– Verpleegkundige in opleiding (vierdejaars)

In 2019 kreeg dit initiatief een vervolg en startte een samenwerking tussen onderzoekers van de AWVB en docenten van vijf mbo-opleidingen. Samen ontwikkelden zij de modules die nu gepresenteerd worden. Dankzij deze samenwerking tussen onderzoekers en docenten zijn de onderwijsmodules zowel inhoudelijk als didactisch gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Module zelfbeschadigend gedrag

De eerste module, over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking, gaat onder meer over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Daarnaast bevat de module uitleg over de wisselwerking tussen de persoon die zelfbeschadigend gedrag laat zien, en diens omgeving. Docenten kunnen gebruikmaken van fictieve casussen en er is ruimte om te reflecteren op het leerproces dat studenten tijdens de module hebben doorgemaakt.

Waar vindt u de modules?
De modules zijn kosteloos beschikbaar voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals en zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Heeft u vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief, dan kunt u eveneens contact opnemen met mevrouw Heerkens.