Tranzo - aw verstandelijke beperking

Thema ‘verslaving’ staat centraal in derde lesmodule AWVB. Gratis beschikbaar voor zorgorganisaties en -opleidingen

Published: 12 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 14 november 2022

Als mensen met een licht verstandelijke beperking middelen gaan gebruiken, is de kans op een verslaving bij hen groter dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) maakte een lesmodule die meer kennis en inzicht geeft in verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen kunnen kosteloos gebruikmaken van deze module.

Na het volgen van de module weten studenten onder andere wat het verband is tussen middelengebruik en een licht verstandelijke beperking. Ook leren ze het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving. En kennen ze de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) die bij een cliënt aan bod moeten komen om hem of haar te motiveren tot het verminderen of stoppen met gebruik. 

Opbouw module
De module bestaat uit twee leerbijeenkomsten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundige. De module gaat ook specifiek in op een door de AWVB ontwikkelde training – ‘Sterker dan de kick’ - om mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek te motiveren tot gedragsverandering.
De module past binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier.

Vijfdelige serie
De lesmodule van de AWVB over verslaving is de derde in een serie van vijf. In april 2021 verscheen de eerste, over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In juni verscheen de module over zelfbepaling en in het najaar volgen nog modules over de thema’s familienetwerken en gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De AWVB ontwikkelt de modules in samenwerking met vier mbo-opleidingen.

Meer informatie
De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu. Ook voor verder  vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief.

Meer informatie over de training ‘Sterker dan de kick’ is te vinden op: www.rinozuid.nl/aanbod/train-de-trainer-sterker-dan-de-kick