News and events Tilburg University

Nieuwe voorzitter stuurgroep Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Published: 06 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022

Na ruim 4 jaar heeft dhr. Bindels op 6 juni jl. zijn voorzittersrol overgedragen aan dhr. Henk Kouwenhoven. Dhr. Marc Bindels was betrokken bij de AWVB sinds de oprichting in 2011. De overdracht van zijn voorzittersrol houdt verband met het vertrek van dhr. Bindels per 1 juli 2019 als lid Raad van Bestuur bij Amarant vanwege het aangaan van een nieuwe uitdaging als partner van Holland Consulting Group.

De Stuurgroep AWVB is dhr. Marc Bindels zeer erkentelijk voor de bewezen diensten. Onder zijn verbindend voorzitterschap is de academische werkplaats uitgegroeid tot een duurzaam samenwerkingsverband van inmiddels 15 (zorg)organisaties. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het Netwerk Samen Kunnen Kiezen, hetgeen een belangrijke impuls geeft aan de ondersteuning van zelfbepaling van mensen met verstandelijke beperking. Als voorzitter heeft dhr. Bindels zich altijd sterk gemaakt voor het belang van gelijkwaardigheid en verbinding tussen de drie krachtige kennisbronnen; wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis.

Dhr. Henk Kouwenhoven is bestuurder van zorginstelling Sherpa. Het aantreden van dhr. Henk Kouwenhoven wordt unaniem gedragen door de leden van de Stuurgroep AWVB. Als voorzitter zal dhr. Henk Kouwenhoven tevens plaatsnemen in de Raad van Toezicht van de Leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts. De stuurgroep AWVB wenst dhr. Kouwenhoven veel succes en plezier toe in zijn nieuwe rol als voorzitter van de AWVB, en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet.