News and events Tilburg University

Vragenlijst naar het meten van zelfbepaling breed beschikbaar

Published: 10 december 2019 Laatst bijgewerkt: 10 december 2019

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) heeft een vragenlijst ontwikkeld om de psychologische basisbehoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren in kaart te brengen: de Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB).

Ieder mens heeft de behoefte zich autonoom te voelen, in verbondenheid met anderen, en aangesproken te worden op zijn competenties. Volgens de Zelf-Determinatie Theorie zijn dit psychologische basisbehoeften die bijdragen aan het welbevinden en de zelfbepaling van een persoon. Recent onderzoek uitgevoerd binnen de AWVB toont aan dat dit ook geldt voor mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren. Om bij deze doelgroep de psychologische basisbehoeften in kaart te brengen heeft de AWVB de PBVB ontwikkeld. 

 

De PBVB is een vragenlijst die bestaat uit 24 items. De persoon met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren vult de vragenlijst zelf in, eventueel in aanwezigheid van zijn of haar behandelaar of begeleider. De PBVB brengt zo eenvoudig in kaart in hoeverre de persoon met een verstandelijke beperking zelf ervaart dat zijn psychologische basisbehoeften worden vervuld danwel gefrustreerd. Deze uitkomst geeft handvatten aan begeleiders en behandelaren om het welbevinden en de zelfbepaling van de persoon met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren te verbeteren.

 

De PBVB is ontwikkeld door dr. Noud Frielink (onderzoeker AWVB), prof. dr. Carlo Schuengel (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Petri Embregts (hoogleraar AWVB). De AWVB brengt de vragenlijst uit in samenwerking met uitgeverij Hogrefe.

 

Uitgave van de Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking is mogelijk gemaakt door zorgorganisatie Dichterbij en is hier te bestellen. Wilt u meer weten over de vragenlijst, of hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar G.C.J.Heerkens@uvt.nl.