Tranzo - aw verstandelijke beperking

Wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen t.a.v. mensen met LVB+ en EVB+

Published: 10 september 2021 Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022

In opdracht van VWS heeft KPMG in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar specifieke doelgroepen in de langdurige zorg die voldoen aan de typering: laag volume, hoog complex.

In totaal zijn er tien doelgroepen benoemd, waaronder:

  • Mensen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek: LVB+

  • Mensen met een ernstig verstandelijke beperking met zeer ernstige gedragsproblematiek: EVB+

Daarna zijn verschillende (landelijke) werkgroepen aan de slag gegaan om een voorstel uit te werken voor het inrichten van het zorg- en kennislandschap per doelgroep. De werkgroepen voor LVB+ en EVB+ hebben recent hun advies afgerond en aangeboden bij de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ). 

 

Nieuwsbericht AWVB Petri - Tranzo

Prof. Petri Embregts is gevraagd om voor beide adviesrapporten een wetenschappelijk onderbouwde omschrijving van zowel mensen met LVB+ als mensen met EVB+ te geven. Zij heeft hiertoe een commissie samengesteld die onder haar voorzitterschap de definiëring ter hand heeft genomen. De wetenschappelijk onderbouwde omschrijvingen zijn hier te downloaden: LVB+ en EVB+. De volledige adviesrapporten over de inrichting van het zorg- en kennislandschap voor LVB+ en EVB+ kunt u vinden via deze link naar het Nieuwsbericht op de VGN-website.