Tranzo - aw verstandelijke beperking

Belevingsgerichte zorg bij (oudere) mensen met een verstandelijke beperking - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

M. Thalen MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. K.M. Volkers

In de reguliere ouderen- en verpleeghuiszorg ontstond in de jaren ‘90 de belangstelling om de zorg op de behoeften en vermogens van ouderen met een dementie te richten. Zo is ‘Geïntegreerde Belevingsgerichte zorg’ ontwikkeld: “dat deel van de zorg, verzorging, verpleging, behandeling, dat te maken heeft met de kwaliteit waarmee je iemands persoonlijkheid recht doet en rekening houdt met zijn beleving van de situatie” (Dr. C. van der Kooij, IMOZ).

Stichting Philadelphia Zorg heeft op 6 locaties een pilot gedraaid met geïntegreerde belevingsgerichte zorg om te achterhalen of dit een geschikte methode zou zijn binnen de verstandelijk gehandicaptensector. De eerste ervaringen zijn positief waardoor we de implementatie van geïntegreerde belevingsgerichte zorg willen uitbreiden en onderzoeken. Het onderzoek beoogt een nadere beschrijving van de geïntegreerde Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en vervolgens het effect van de implementatie van deze methode op zowel cliënten als medewerkers vast te stellen.