Tranzo - aw verstandelijke beperking

Pro: intensieve ondersteuning binnen een intensieve behandelcontext - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

Drs. S. Lokman, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. R. Didden, Prof. dr. R. Bal

Drie zorgorganisaties gaan 24 cliënten met een uiterst moeilijke zorgvraag een nieuwe zorgvorm aanbieden. Het (promotie)onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van de effectiviteit en voorwaarden voor implementatie van de behandeling voor deze cliënten in de nieuwe zorgvorm. Het onderzoek richt zich op drie verschillende niveaus:

  1. Cliëntniveau. Leidt de zorgvorm tot een betere kwaliteit van leven? En leidt de nieuwe zorgvorm tot een (langdurige) vermindering van risico’s op grensoverschrijdend gedrag? Wat zijn de ervaringen van cliënten met betrekking tot deze nieuwe zorgvorm?
  2. Medewerkersniveau. Hoe ervaren medewerkers de nieuwe zorgvorm? Welke attitude vereist deze nieuwe zorgvorm van medewerkers en manager?
  3. Organisatieniveau. Welke organisatorische veranderingen of voorwaarden (qua cultuur, behuizing, personeel, financiering, gebouwen, sturing, verantwoording, etc.) zijn er nodig om de nieuwe zorgvorm te kunnen implementeren en te borgen?