Tranzo - aw verstandelijke beperking

Samenwerking in beeld

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 17 maart 2020

Dr. K.J.H.M. van den Bogaard, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. E.F. Taminiau

In het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) Gewoon Bijzonder wordt in zes gehonoreerde projecten samengewerkt tussen mensen met en zonder een beperking. In het ZonMw project Samen werken, samen leren wordt deze samenwerking vanuit twee deelprojecten gevolgd. Het deelproject Samenwerking in Beeld wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. In dit deelproject onderzoeken we wat de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking oplevert voor henzelf, voor het project en voor het totale ZonMw NPG Gewoon bijzonder.