Tranzo - aw verstandelijke beperking

Sociale steun in netwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking – Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 28 januari 2020

S. Giesbers MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. R. Hastings PhD, Dr. A.H.C. Hendriks

De belangrijke positie van ouders en andere familieleden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt tegenwoordig breed erkend. Dit zien we in Nederland onder andere terug in de veranderingen rondom wet- en regelgeving in de VG-sector. Veel cliënten zullen overgaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarbinnen een grotere rol wordt toebedeeld aan de informele netwerken van cliënten. Hiermee zal de positie van ouders en andere familieleden veranderen. Hoewel de positie van ouders en overige familie erkend wordt, weten we uit zowel onderzoek als praktijk dat de samenwerking met ouders en overige familie niet altijd optimaal verloopt.

In ons onderzoek willen wij zicht krijgen op de perspectieven van alle betrokkenen in de samenwerking (mensen met een verstandelijke beperking, ouders/familie, en begeleiders), we willen achterhalen welke factoren zorgen voor een goede dan wel moeizaam lopende samenwerking om uiteindelijk handvaten te krijgen om de samenwerking met ouders en familie te kunnen versterken.