Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en grensoverschrijdend gedrag - Promotieonderzoek

Drs. K.J.H.M. van den Boogaard Prof. dr. P.J.C.M. Embregts Prof. dr. H.L.I. Nijman Dr. E.F. Taminiau

Per 1 februari is er vanuit Dichterbij (financier) een promotieonderzoek gestart, waarbij een evidence based behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen wordt vormgegeven en onderzocht op effectiviteit. Aandacht voor zowel diagnostiek en behandeling is noodzakelijk. Recent onderzoek laat zien dat de focus zowel op de cliënt als ook zijn omgeving dient te liggen en uitgebreide diagnostiek, waaronder risicotaxatie, een wezenlijk onderdeel is.

Het doel van dit promotietraject is ten eerste om een beeld te krijgen van mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dit richt zich met name op mensen met een lichte verstandelijke beperking die daarnaast ernstige gedragsproblematiek hebben. Op basis van dit beeld wordt in samenspraak met promotoren en adviesgroep, gekeken naar een mogelijke vertaling voor een evidence-based behandeling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblematiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Contactpersoon: Kim van den Bogaard