Tranzo - aw verstandelijke beperking

Attitudes ten aanzien van seksualiteit en verstandelijke beperking: een vergelijking van impliciete en expliciete attitudes bij mensen met een verstandelijke beperking, ouders en hulpverleners - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

W. de Wit MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts

In het onderzoek zullen we de volgende vragen beantwoorden:

1. Welke attitudes van mensen met LVB, hun verwanten en hulpverleners ten aanzien van seksualiteit bij mensen met LVB zijn gerapporteerd in de (inter)nationale literatuur?

2. Welke instrumenten zijn er beschikbaar om impliciete en expliciete attitudes ten aanzien van seksualiteit van mensen met een LVB te meten beschikbaar? Welk instrument is valide en betrouwbaar en in hoeverre is dit instrument tevens geschikt voor afname bij mensen met een LVB, hun verwanten en hulpverleners?

3. Wat zijn de expliciete en impliciete attitudes ten aanzien van seksualiteit bij mensen met een LVB volgens mensen met LVB, hun verwanten en hulpverleners? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze expliciete en impliciete attitudes voor iedere informantgroep en tussen de informantgroepen?