Tranzo - aw verstandelijke beperking

Stigmatisering van mensen met een verstandelijke beperking - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 23 mei 2019

H.A. Pelleboer - Gunnink MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. J. van Weeghel

Mensen met een verstandelijke beperking participeren in toenemende mate in de samenleving. Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen in een gewone woonwijk, werken in gewone bedrijven en nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten waaraan ook mensen zonder een verstandelijke beperking deelnemen. Het hebben van een verstandelijke beperking kan echter zorgen voor meer sociale afstand of stigma, waardoor interacties en relaties moeizamer verlopen. In dit project staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Welke attitudes in de samenleving heeft men ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking en is er sprake van stigmatisering? Welke stereotyperende gedachten heeft men over mensen met een verstandelijke beperking? Wat is de neiging tot sociale afstand en rejection van mensen met een verstandelijke beperking? En in hoeverre wordt structurele/institutionele discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking geaccepteerd? Data worden verzameld i.s.m. de samenwerkingspartners van de Academische Werkplaats.