Tranzo - aw verstandelijke beperking

Studies rond de kenniscirkel: Kennisdeling en kennistoepassing in gehandicaptenzorgorganisaties - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 06 januari 2021

Dr. M.C.O. Kersten, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman, Dr. N. Frielink

Kennis levert een essentiële bijdrage aan kwaliteitsverbetering en innovatie in de professionele zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (Visiedocument Kwaliteitskader 2017-2022). Om de professionaliteit te versterken voeren veel zorgorganisaties en hun branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dan ook een actief kennisbeleid dat vorm krijgt via onderzoeksbeleid, kennismanagement en opleidingsbeleid. Desondanks zijn er signalen dat de beschikbare evidence-based, practice-based en ervaringskennis in het primaire proces onvoldoende worden gedeeld en toegepast. Als professionals niet beschikken over de juiste kennis kan dit leiden tot handelingsverlegenheid en suboptimale zorg. In dit promotieonderzoek (uitgevoerd in opdracht van VGN) wordt nagegaan hoe het kennisbeleid van gehandicaptenzorgorganisaties kan worden geoptimaliseerd opdat het delen en toepassen van kennis door professionals binnen en tussen gehandicaptenzorgorganisaties toeneemt.