Tranzo - aw verstandelijke beperking

De werkbare componenten van het orthopedagogisch behandelmodel Triple-C – Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2019

T. Tournier MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. A. Jahoda PhD, Dr. A.H.C. Hendriks

Triple-C is een orthopedagogisch behandelmodel voor de begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s in het model staan voor Cliënt, Competentie en Coach. Het uitgangspunt van het model is: ‘Herstel van het normale leven’. De drie pijlers die hier op aansluiten zijn; een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan de cliënt, een betekenisvolle daginvulling en de focus niet op het probleemgedrag leggen. ASVZ hecht er belang aan om de methode wetenschappelijk te onderleggen daar er landelijk steeds meer vraag deze methode is. Middels onderzoek wordt getracht om de werkbare componenten van het model te achterhalen en te bepalen wat de randvoorwaarden zijn om de methode succesvol te implementeren.