Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Waardering van regels in de dagelijkse zorg voor mensen met een matige verstandelijke beperking - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

Drs. A.P.S. van der Meulen, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, Dr. E.F. Taminiau

In het onderzoek wordt geanalyseerd hoe alledaagse vormen van vrijheidsbeperking van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking worden beleefd en gewaardeerd door cliënten zelf, hun begeleiders en hun verwanten. In het onderzoeksproject wordt onderzocht of cliënten voldoende keuzevrijheid ervaren in de keuze voor maaltijden, bedtijden, gebruik communicatiemiddelen, relaties etc. Begeleiders en verwanten worden  bevraagd op wat zij goede zorg beschouwen m.b.t. deze vormen van vrijheidsbeperking. Dwangvormen zoals fixatie, separatie of afzondering worden in het onderzoek niet meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. stichting ELVER, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Wehl/Arnhem.