Tranzo - aw verstandelijke beperking

Ondersteuning in familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 februari 2020

Dr. S. Giesbers MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. A.H.C. Hendriks, Prof. dr. R. Hastings

Het betreft een onderzoek naar de samenwerking tussen de cliënt met een  verstandelijke beperking, zijn/haar ouders/verwanten en de professional. Achtergrond: mensen met een licht verstandelijke beperking zullen een groter beroep gaan doen op ouders (vanuit de WMO, informele netwerken) en ouders van mensen met complexe hulpvragen zullen meer mede regie gaan en willen nemen.