Tranzo - aw verstandelijke beperking

Uit- en opschalen van methodieken gericht op afbouw van vrijheidsbeperking van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en matige of ernstige verstandelijke beperkingen

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 17 maart 2020

Dr. N. Frielink, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. C. Schuengel, Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh

Als reactie op moeilijk verstaanbaar gedrag van personen met ernstige meervoudige beperkingen worden vaak vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. De wet Zorg en Dwang zorgt ervoor dat de praktijk zich verder zal moeten ontwikkelen rondom vrijheid en veiligheid. Een online webtool, het wegingskader, werd ontwikkeld om teams te ondersteunen om deze vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen. Middels beantwoording van vragen stimuleert deze tool het meenemen van het cliëntperspectief op vrijheid in de toepassing van zorg. Professionals worden ondersteund om alternatieven voor onvrijwillige zorg te zoeken en het perspectief van de persoon met een beperking hierin mee te nemen. In dit project staat de doorontwikkeling, implementatie en effectmeting van deze webtool centraal.