Tranzo aw geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid - Geestdrift

Geestelijke gezondheid – Geestdrift

Binnen de Academische Werkplaats Geestdrift  van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerken op het gebied van de Geestelijke Gezondheid

De Academische Werkplaats Geestdrift werd opgericht in 2003 en sinds die tijd werken GGz Eindhoven en de Kempen, GGz Breburg, en Tranzo/Tilburg University structureel samen aan onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Recent zijn ook GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel toegetreden als nieuwe partner.

Deze kennis richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld op hoe het eigen inzicht in de behoeften van cliënten kan worden vergroot; op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies; op het beleid binnen organisaties en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de implicaties. 

Centrale onderzoeksthema’s

Hoogleraren, onderzoekers en science practitioners werken aan centrale thema’s o.a. herstel en rehabilitatie, ouderenpsychiatrie, somatische symptoomstoornissen,  persoonlijkheidsstoornissen en autisme, forensische geestelijke gezondheidszorg, antisociaal gedrag en stigmatisering. Momenteel zijn de volgende 8 hoogleraren aan de Academische Werkplaats verbonden:

  • De leerstoel van prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen richt zich op forensische geestelijke gezondheidszorg.
  • Het expertisegebied van prof. dr. Jaap van Weeghel is rehabilitatie en maatschappelijke participatie (emeritaat).
  • Prof. dr. Inge Bongers richt zich op evidence-based management en innovatie.
  • Het expertisegebied van prof. dr. Richard Janssen is economie en organisatie van de gezondheidszorg (emeritaat).
  • De leerstoel van prof.dr. Hans Kroon (gevestigd door het Trimbos Instituut) richt zich op Ambulantisering en deïnstitutionalisering.
  • De leerstoel van prof. dr. Arno van Dam richt zich op antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij.
  • De leerstoel van prof.dr. Peter van der Velden richt zich op het verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers van geweld, ongevallen, misdrijven of rampen.
  • De leerstoel van prof.dr. Koen Grootens richt zich op gedeelde besluitvorming bij de behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen.

Bekijk de lopende onderzoeksprojecten.

 

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties