Tranzo - geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid - Geestdrift

Geestelijke gezondheid – Geestdrift

Binnen de Academische Werkplaats Geestdrift  van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerken op het gebied van de Geestelijke Gezondheid

De Academische Werkplaats Geestdrift werd opgericht in 2003 en sinds die tijd werken GGz Eindhoven en de Kempen, GGz Breburg, en Tranzo - Tilburg University structureel samen aan onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Recent zijn ook GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel toegetreden als nieuwe partner.

Deze kennis richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld op hoe het eigen inzicht in de behoeften van cliënten kan worden vergroot; op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies; op het beleid binnen organisaties en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de implicaties. 

Centrale onderzoeksthema’s

Speerpunten in het huidige/toekomstige Geestdriftonderzoek vloeien voort uit de expertise van de door de partners ingestelde leerstoelen, te weten:

  • De leerstoel van prof. dr. Arno van Dam richt zich op antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij.
  • Prof. dr. Inge Bongers richt zich op duurzame innovatie voor (mentale) gezondheid(zorg).
  • De leerstoel van prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen richt zich op forensische geestelijke gezondheidszorg.
  • Ambulantisering en deïnstitutionalisering is het onderwerp waar prof. dr. Hans Kroon onderzoek naar doet.
  • De leerstoel van prof. dr. Koen Grootens MD PhD richt zich op Shared decision making bij mensen met ernstige psychische aandoeningen
  • De leerstoel van prof. dr. Peter van der Velden richt zich op slachtoffers en mentale gezondheid.

De leerstoel van GGz Breburg is enige tijd onbezet geweest na het vertrek van prof. dr. van der Feltz-Cornelis, maar zal binnenkort opnieuw bezet worden door een andere hoogleraar met eigen focus.

 

Bij de Academische Werkplaats zijn ook twee emeriti betrokken:

  • Het expertisegebied van prof. dr. Jaap van Weeghel is rehabilitatie en maatschappelijke participatie
  • Het expertisegebied van prof. dr. Richard Janssen is economie en organisatie van de gezondheidszorg

Naast deze leerstoelen zijn er (gepromoveerde) senioronderzoekers en science practioners actief, wiens onderzoeken zich richten op de zorg en de verbetering van de kwaliteit van leven van verschillende doelgroepen (waaronder mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, ouderenpsychiatrie, jeugd). Hierbij zijn kernthema’s o.a. herstel en rehabilitatie, samen beslissen, samenwerken in het netwerk, uitkomstinformatie, onvrijwillige zorg, welbevinden, (arbeids-)participatie, interventies, implementatie en destigmatisering.

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties