Tranzo - geestelijke gezondheid

Kennisinfrastructuur

Naast de uitvoering van het onderzoeksprogramma wordt gezamenlijk gewerkt aan de kennisinfrastructuur tussen de betrokken instellingen en universiteit. Op deze wijze wordt gewerkt aan de disseminatie van kennis, ervaringen en initiatieven ten behoeve van academisering en innovatie van het zorgaanbod. Beoogd wordt de GGz-instellingen en hun medewerkers te stimuleren en te ondersteunen bij de integratie van evidence-based werken in de dagelijkse zorgpraktijk. De universiteit wordt gevoed met kennis uit de praktijk en krijgt toegang tot een onderzoeksveld en onderzoekspopulaties.

Voorbeelden van activiteiten zijn het verrichten van (promotie)onderzoek door science practitioners, afstudeerstages van Tilburg University studenten, het organiseren van symposia en studiedagen, het uitwisselen van sprekers voor lezingen, referaten en gastcolleges, het gezamenlijk publiceren van rapporten en wetenschappelijke artikelen, het wederzijds gebruik van databases en bibliotheken en het samenwerken m.b.t. opleidingen.

De academische werkplaats wordt gecoördineerd door een team waarin medewerkers van alle partners vertegenwoordigd zijn. Iedere deelnemende organisatie heeft een eerste aanspreekbare persoon benoemd die gezamenlijk het kernteam vormt binnen het coördinatieteam. Een centrale rol is weggelegd voor science practitioners; onderzoekers die deels werken in de praktijk, deels werken aan (promotie)onderzoek binnen de universiteit.