Tranzo aw geestelijke gezondheid

Leerstoelen AW Geestdrift

Op het moment maken vijf leerstoelen deel uit van de Academische Werkplaats:

 • Forensische Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
  De leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op de theoretische modelvorming, ontwikkeling en evaluatie van behandeling binnen de forensische psychiatrie. Het onderzoek en onderwijs dat vanuit de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg wordt geëntameerd, heeft betrekking op het grensvlak van de forensische psychiatrie en de GGz. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan onderzoek en onderwijs rondom patiënten in de leeftijdsgroep van 12-23 jaar. Deze leerstoel wordt gefinancierd de GGz Eindhoven en de Kempen.
 • Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen
  Prof. dr. Jaap van Weeghel
  De leerstoel Rehabilitatie en Participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen richt zich vooral op effectonderzoek naar rehabilitatieprogramma's en -methodieken (op de gebieden wonen, werken, leren en sociale relaties), onderzoek naar predictoren/determinanten van maatschappelijke participatie en -afwijzing van de doelgroep en onderzoek naar de implementatie van evidence-based interventies in de rehabilitatiepraktijk. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Parnassia Bavo Groep.
 • Evidence-based management in de Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Inge Bongers
  De leerstoel 'Evidence-based Management in de Geestelijke Gezondheidszorg' richt zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten voor beleid, organisatie en managementprocessen in de zorg en de Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in hoe verschillende belanghebbenden in de GGz hun beleid, organisatie en managementprocessen kunnen onderbouwen en vormgeven. Deze leerstoel wordt gefinancierd door GGz Eindhoven en de Kempen.
 • Ambulantisering en Deïnstitutionalisering
  Prof. dr. Hans Kroon
  De  leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering richt zich op het proces en de uitkomsten van de ambulantisering in (inter)nationaal perspectief. Ambulantisering betekent dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Daarbij wordt gestreefd naar minder en kortere psychiatrische opnamen, onder gelijktijdige verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut.
 • Economie en Organisatie van de gezondheidszorg
  Prof. dr. Richard Janssen  
  De leerstoel heeft twee aandachtsgebieden. Het eerste is te bevorderen dat bij effectiviteitsonderzoek ook aandacht is voor kosten, zodat er een goede kosten baten afweging gemaakt kan worden. Het tweede aandachtsgebied is wat de impact is van stelselwijzigingen op de zorg aanbiedende instellingen en daaraan gerelateerd op welke wijze reageert het overheidsbeleid op het gedrag van de zorgorganisaties in de GGZ. Door de overgang van steeds meer verantwoordelijkheden naar zorgverzekeraars en gemeenten wordt de impact van het decentrale beleid steeds belangrijker. De leerstoel is oorspronkelijk ingesteld door de SWOOG.