Tranzo - geestelijke gezondheid

Aspects and processes in the therapeutic relationship with patients with an antisocial personality disorder - Extern promotieonderzoek

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023

0 stemmen.


drs. J.E.M. Aerts, prof. dr. A. van Dam, prof. dr. S. Bogaerts (TSB, ontwikkelingspsychologie), dr. M.J.N. Rijckmans (Fivoor)

Een aspect van effectieve psychotherapie is de ontwikkeling van een goede therapeutische relatie. Om dit goed te kunnen waarborgen moeten behandelrichtlijnen expliciet aandacht geven aan wat nodig is en welke aspecten van belang zijn om de kwaliteit van een therapeutische relatie te bevorderen. Dit is zeker aan de orde bij behandeling van cliënten waarbij het vormen van een effectieve relatie bemoeilijkt wordt door de problematiek, zoals dat bij cliënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS).
Tot nu toe zijn beschrijvingen over de aanbevolen behandelmethodieken voor cliënten met ASPS voornamelijk gebaseerd op de theoretische kennis van de pathologie. Het vormen van de therapeutische relatie is daarbij onderbelicht. Kennis over verwachtingen en behoeften in het therapeutisch contact van cliënten met ASPS zelf, en de ideeën van therapeuten hierover, zijn nauwelijks beschreven en goed gefundeerde kennis hierover ontbreekt.

Het doel van dit onderzoek is om goed beschreven, gedetailleerde kennis te krijgen over wat cliënten met een ASPS verwachten en nodig hebben in het contact met hun therapeut.  Ook willen wij weten welke ideeën therapeuten hebben over dit onderwerp; wat denken zij dat de verwachtingen en behoeften zijn van deze cliënten. Met deze informatie willen wij een richtlijn bieden die beschrijft wat nodig is om een goede therapeutische relatie op te bouwen in de behandeling van een cliënt met ASPS.


Het onderzoek is kwalitatief van aard, waarbij zowel bij cliënten met ASPS als bij therapeuten die met deze cliënten werken interviews worden afgenomen. Op basis van deze interviews worden thema’s die belangrijk zijn voor de therapeutische relatie vastgesteld en beschreven.
 

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en GGZ Westelijk Noord-Brabant.