Tranzo - geestelijke gezondheid

Beschermd thuis voor mensen met langdurende psychische problematiek- Promotieonderzoek

Published: 08 april 2021 Laatst bijgewerkt: 15 maart 2022

C.M.H. van Genk MSc, Dr. D.P.K. Roeg, Prof. dr. M.R.F. Van Regenmortel, Maaike van Vugt, Prof. dr. J. van Weeghel

Tranzo doet samen met Kwintes, Leviaan en HVO-Querido en Tranzo een diepteonderzoek naar de herstelprocessen van cliënten die gebruikmaken van de nieuwe wijkgerichte ondersteuning. Het gaat hierbij om aanbod dat in het verlengde van het Dannenberg advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ uit 2015 in Nederland doorontwikkeld wordt. De aanname in dit advies is dat meer zelfstandigheid met voldoende flexibele en wijkgerichte ondersteuning leidt tot meer herstel, participatie en sociale inclusie van mensen met langerdurende en complexe psychische problematiek. In deze vierjarige promotiestudie wordt deze ambitie met een realistische evaluatie getoetst.

In het onderzoek volgen we een groep van 40 mensen die gebruik maken van dit vernieuwende aanbod over twee jaar in hun herstel. Wij spreken hen samen met hun netwerk meermalen over hun ervaringen met het aanbod, het wonen in de wijk, acceptatie, inclusie en de impact ervan op hun herstel. Hierbij maken we gebruik van diepte-interviews. Ook maken we hun herstelontwikkelingen met gevalideerde vragenlijsten inzichtelijk. De wijken waarin wijkgerichte zorg wordt geboden worden daarnaast in dezelfde periode gevraagd naar de ervaringen; hierbij worden buurtbewoners, gemeente, woningbouwcorporaties, wijkagenten, vrijwilligers en wijkteams betrokken. Het onderzoek wordt aangevuld met een literatuurreview naar wijkgerichte en herstelondersteunend aanbod en het ophalen van expert opinie over het inrichten van wijkgerichte zorg met behulp van de methode concept mapping.

Het onderzoek draagt bij aan de kennis voor wie, wat, wanneer en hoe nodig is om de zelfstandigheid, het herstel en de inclusie te bevorderen. Het eindproduct is een onderbouwd kwaliteitsmodel om het Beschermd thuis aanbod de komende jaren verder te versterken, toetsen en uit te bouwen.

Het onderzoeksteam:

  • Promovendus: Caroline van Genk MSc
  • Copromotoren: dr. Diana Roeg en dr. Maaike van Vugt
  • Promotor: Prof. dr. Tine van Regenmortel
  • Adviseur: Prof. dr. Jaap van Weeghel

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van Kwintes, Leviaan en HVO-Querido.