Tranzo - geestelijke gezondheid

Evidentie van positieve schematherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Published: 03 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 05 april 2023

L. van Donzel, prof. dr. E.P.M. Brouwers, prof. dr. T. Smeets (MKP), dr. A.C. Videler, dr. M.A. Ouwens, S.P.J. van Alphen (MKP)

Positive Schema Therapy in Older adults

Wat zijn positieve schema’s, hoe deze goed te meten en hoe effectief is het integreren van positieve schema’s in de behandeling van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis?

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Voor deze studie onderzoeken we of een aangepaste vorm van schematherapie effectief is in de behandeling van ouderen. Er zijn meerdere aanpassingen in het protocol, een daarvan is het heractualiseren van positieve schema’s. Vervolgens vragen we aan zowel cliënten als behandelaren naar hun ervaringen met de aangepaste vorm van schematherapie in een kwalitatief onderzoek. De volgende stap is om op basis van de verkregen feedback een grotere studie op te starten naar het effect van aangepaste/positieve ST in groepen.

Het werken met positieve schema’s en andere positieve concepten binnen de schematherapie is nog onontgonnen. We gaan onderzoeken middels een scopin review welke concepten binnen de positieve schematherapie worden gedefinieerd in de literatuur en hoe deze met elkaar samenhangen. We zijn eveneens op zoek naar waar the knowlegde gap ligt?

Om positieve schema’s te onderzoeken is een vragenlijst ontwikkeld door Louis et al. (2018), de Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ).

Deze vragenlijst hebben we naar het Nederlands vertaald. We valideren deze vragenlijst in een steekproef uit de algemene bevolking.

Vervolgens doen we ook een validatie studie naar de YPSQ in een klinische steekproef.