Tranzo aw geestelijke gezondheid

Samen bouwen aan Mentale Gezondheidscentra

Published: 03 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 19 april 2023

A.M. Hoekstra MSc, E.P.M. Buurman MSc, prof. dr. I.M.B. Bongers, dr. M.J. Metz, dr. L. de Vroege, dr. I. Elfeddali

Met de Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West Brabant beweegt de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vanuit een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak, naar burgers, verwijzers en partners in het sociale domein toe. Ggz-expertise wordt naar voren gebracht, zodat de juiste zorg sneller wordt ingezet én nog meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen wordt vormgegeven. Het aanbod bestaat uit preventie, consultatie, verkennende gesprekken, generalistische en specialistische interventies.

Gezamenlijk onderzoek

Ter facilitering van deze nieuwe manier van werken vindt participatief, praktijkgericht onderzoek plaats. Dit is een gezamenlijk initiatief van GGz Breburg, CZ en Tranzo. Het actieonderzoek richt zich op het evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen, het gezamenlijk leren over de best passende werkwijze en het monitoren van de toegankelijkheid, de gezondheid van burgers, het werkplezier van professionals en de betaalbaarheid.

Doel

Dit actieonderzoek richt zich op het:

  • evalueren en verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen
  • gezamenlijk leren over de best passende werkwijze
  • monitoren van de toegankelijkheid, de gezondheid van burgers, het werkplezier van professionals en de betaalbaarheid