Tranzo - geestelijke gezondheid

The effectiveness of group schematherapy combined with individual sessions in older adults with cluster B and/or C personality disorders

Published: 11 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 20 februari 2024

Dr. A.C. Videler, dr. M.A. Ouwens, prof. dr. E.P.M. Brouwers, prof. dr. S.P.J. van Alphen (GGz Breburg), dr. S. Bouwmeester (Out of the Box Plot)

Schematherapie (ST) is een effectieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen (PDs) bij volwassenen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat korte groepsschematherapie ook haalbaar is bij oudere volwassenen (leeftijd; 60 jaar) met PDs, maar de waargenomen effecten waren klein.

Het doel van de huidige studie is om de effectiviteit te onderzoeken van een wekelijkse groepsschema therapie gecombineerd met individuele sessies om de twee weken bij oudere volwassenen met Cluster B en/of C persoonlijkheidsstoornissen. We maken gebruik van een multiple baseline design waarbij deelnemers als hun eigen controle dienen. Deelnemers zijn patiënten van PersonaCura, Topklinisch centrum voor persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen bij senioren van GGZ Breburg en van Mondriaan GGZ.

Deelnemers zijn 60 jaar of ouder, zij zijn bereid om deel te nemen aan het onderzoek en zij hebben een primaire diagnose van een cluster B en/of C persoonlijkheidsstoornis.

Het onderzoek bestaat uit vier fasen. In de eerste fase maakt de deelnemer kennis met een van de groepstherapeuten. De tweede fase is een baseline fase, willekeurig variërend in lengte van 4 tot 8 weken. De derde fase is de behandelingsfase van 12 tot 15 maanden en bestaat uit schematherapie (combinatie wekelijkse groepstherapie met om de twee weken een individuele sessie). De vierde en laatste fase is een follow-up van zes maanden met maandelijkse individuele boostersessies.

Als primaire uitkomstmaat wordt wekelijks de geloofwaardigheid van de kernovertuigingen (die centraal staan in de PD) beoordeeld. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, herstel, psychologische distress, vroege maladaptieve schema’s, schemamodi, positieve schema’s, persoonlijkheidsfunctioneren en maladaptieve persoonlijkheidskenmerken.