Tranzo - geestelijke gezondheid

Effect van de training ‘Destigmatiserend handelen’ voor professionals in het beschermd, begeleid wonen en de opvang

Published: 11 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 23 februari 2024

W.M.M. Albers MSc, dr. D.P.K. Roeg, S.J.C. Smits MSc (Summa College)

Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben dagelijks te maken met stigmatisering en discriminatie vanwege die kwetsbaarheid. Dit heeft een enorme impact op iemand zijn leven en kan o.a. zorgen voor onzekerheid, het gevoel van sociale uitsluiting, of een verminderde kwaliteit van leven. Verschillende studies geven aan dat stigma attitudes niet alleen bestaan bij het algemene publiek, maar ook bij professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is vaak onbedoeld en professionals zijn zich er vaak niet van bewust dat hun houding en gedrag als betuttelend of stigmatiserend kan worden ervaren. Ook al is het onbedoeld, deze stigmatiserende attitudes kunnen het welzijn en herstel van mensen met psychische aandoeningen ondermijnen, juist omdat deze professionals cliënten ondersteunen in hun meest kwetsbare periodes in het leven.

In deze studie wordt de teamtraining ‘destigmatiserend handelen in de GGZ’ geëvalueerd door middel van een pretest posttest design. Deze training bestaat uit: stigma educatie, een op maat gemaakte teambijeenkomst op basis van de ‘Quickscan destigmatisering’ en coaching-on-the-job door een ervaringsdeskundige. De resultaten uit de pilot zijn veelbelovend en toename in bewustzijn over de stigmatiserende attitudes, en de meerderheid van de professionals gebruikte de aangeleerde hulpmiddelen in hun contact met cliënten.