Tranzo - geestelijke gezondheid

Does FACT have a future? A multiperspective reflection on the process of quality improvement in Flexible Assertive Community Treatment teams in a network of care for People with Severe Mental Illness - Extern promotieonderzoek

Published: 01 november 2022 Laatst bijgewerkt: 01 november 2022

0 stemmen.


K.H. Western, prof. dr. J.D. Kroon, prof. dr. Ph.A.E.G. Delespaul (Maastricht University), dr. P.A.M. Peeters (Fontys Hogescholen)

In dit onderzoek wordt het proces van aanpassing van het FACT-model in een zorgnetwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de impact voor professionals en het proces van kwaliteitsverbetering onderzocht.