Tranzo - geestelijke gezondheid

Emotion dysregulation in older adults with personality disorders - Extern promotieonderzoek

Published: 17 maart 2020 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

Drs. E. Ekiz, Dr. A.C. Videler, Prof. dr. S.P.J. van Alphen

Een kernsymptoom van (Cluster B) persoonlijkheidsstoornissen is emotiedisregulatie: de repetitieve moeilijkheid die een persoon ervaart bij het herkennen en reguleren van emoties, waardoor deze zich disproportioneel t.o.v. de situatie kunnen opstapelen. Er zijn empirische aanwijzingen dat emotieregulatieproblemen bij persoonlijkheidsstoornissen tot op hoge leeftijd aanhouden, zij het dat de manifestatie ervan kan veranderen. Voor de jongere volwassene zijn er adequate behandelingsopties voor emotieregulatieproblemen beschikbaar. Eén van deze behandelmogelijkheden is Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS), in Nederland beter bekend als Vaardigheidstraining Emotieregulatiestoornis (VERS). STEPPS is een kortdurende, protocollaire groepsbehandeling waarin het aanleren van emotieregulatie- en gedragsvaardigheden centraal staat. In dit promotietraject wordt de wetenschappelijke evidentie voor STEPPS en de toepasbaarheid van de behandeling voor oudere volwassenen onderzocht. Naar aanleiding van ervaringen van experts, STEPPS-behandelaars en oud-deelnemers wordt het behandelprotocol aangepast en onderzocht op werkzaamheid.