Tranzo - geestelijke gezondheid

FACT (Flexible Assertive Community treatment) for Life? Recovery and discharge from FACT - Promotieonderzoek

Published: 01 april 2022 Laatst bijgewerkt: 25 september 2023

0 stemmen.


E. de Bruijn MSc, prof. dr. J.D. Kroon, dr. Y. Voskes

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) teams bieden geïntegreerde behandeling aan cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen. Het multidisciplinair samengestelde FACT-team kan de geboden hulpverlening op- en afschalen op basis van de behoeften van de cliënt. Maar wanneer is het tijd om afscheid te nemen? Aanvankelijk was er in de FACT-teams vooral instroom en weinig uitstroom, maar dit is in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. Dit werd niet alleen beïnvloed door veranderingen in de financiering, maar ook door een veranderende context. De opgestelde uitstroomcriteria zijn nog van voor de opkomst van POH-ggz, basis ggz en sociale wijkteams, en zijn gebaseerd op expertmeningen uit die tijd. Tot op heden heeft nauwelijks onderzoek plaatsgevonden naar de uitstroom uit FACT. De mogelijkheid om uit te stromen is in lijn met principes van herstelondersteunende zorg en met het toegankelijk houden van FACT voor nieuwe hulpvragers. Wanneer we beter zicht hebben op het zorggebruik en de daaraan gerelateerde cliënt- en klinische factoren, kan de zorg nog meer op maat gemaakt aangeboden worden en het herstel verder ondersteund worden. Het doel van dit promotietraject is om herstel en uitstroom uit FACT, voor cliënten met een psychotische stoornis, te onderzoeken en een beter inzicht te krijgen op factoren die uitstroom voorspellen, en in hoeverre de uitstroom gezien kan worden als een stap in het herstelproces. Door inzichten uit data en uit de praktijk te verbinden, kunnen bestaande criteria nader worden onderbouwd, of zo nodig bijgesteld.