Tranzo - geestelijke gezondheid

Focus op Locus - Promotieonderzoek

Published: 10 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 24 augustus 2022

R.K. Matai, dr. D.P.K. Roeg, prof. dr. H.J.A. van Bakel, prof. dr. T.A.M.J. van Amelsvoort (Maastricht UMC)

Innovatie Beschermd en begeleid Wonen Jongvolwassenen 

Een goed zorgaanbod voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid vraagt integratie van wonen, begeleiden en behandelen. Onderzoek is nodig om (beter) te onderbouwen waarom dat zo nodig is, en hoe een integraal aanbod goed kan worden georganiseerd.

De overgangsfase naar volwassenheid is complex: jongvolwassenen met een (ernstige) psychische aandoening hebben hulpvragen die ‘gewoon’ bij hun levensfase horen, én hulpvragen die voortkomen uit hun kwetsbaarheid. Investeren in een samenhangend aanbod van wonen, begeleiden en behandelen draagt bij aan ontwikkeling, herstel en participatie en vergroot kansen op zelfstandigheid in wonen en functioneren. 

Landelijk hebben jongvolwassenen met psychische problemen de aandacht: de omvang van het aantal jongvolwassenen met psychische problematiek en woonproblemen neemt toe, en zorgbehoeftes lijken complexer te worden. Woningnood en toegenomen transitievraagstukken door de invoering van de WMO, jeugdwet en participatiewet zijn belangrijke oorzaken. Continuïteit en samenhang van specialistische zorg en begeleiding aan jongvolwassenen met (ernstig) psychische aandoeningen dragen bij aan voorkomen van chroniciteit.

Onderzoek naar de doelgroep in de specifieke context van beschermd en begeleid wonen is beperkt. Doel van ons onderzoek is een model te ontwikkelen dat inhoud en organisatie van specialistische integrale zorg en begeleiding aan de doelgroep borgt.