Tranzo - geestelijke gezondheid

Herstelproces na uitstroom uit beschermd wonen, opvang en ambulante begeleiding

Published: 11 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 03 december 2021

W.M.M. Albers MSc, Dr. D.P.K. Roeg, A. Hordijk

We weten weinig over hoe de herstelprocessen van cliënten (verder) verlopen als ze uit zorg zijn. Kwintes doet hier in samenwerking met Tranzo en de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek naar. Binnen dit onderzoek zoeken we dertig cliënten op, die een jaar geleden zijn uitgestroomd uit de maatschappelijke opvang, het beschermd wonen of ambulante begeleiding, om te vragen hoe het nu met hen gaat. Wat zijn belangrijke momenten geweest in het herstelproces? En waar staan ze nu? Waar zijn ze trots op en wat willen ze nog bereiken? Door middel van kwalitatieve interviews met de Lifeline Method kijken we met hen terug op het afgelopen jaar en bespreken we welke rol de hulpverlening heeft gehad. Met de resultaten hopen we cliënten beter te kunnen ondersteunen bij hun herstel en weg naar zelfstandigheid.

Onderzoekers: Wendy Albers (MSc), Anna van Wensveen, Hannah van der Kraats, Vincent van den Berg & Dr. Diana Roeg