Tranzo - geestelijke gezondheid

Functional neurologic symptoms and emotions - Promotieonderzoek

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023

0 stemmen.


drs. T. van Dijl, dr. A.C. Videler, prof. dr. W.J. Kop

Functionele neurologische stoornis (FND) komt vaak voor in de klinische praktijk, met een geschatte prevalentie van 15%-20% in neurologische poliklinische settings (Stone et al., 2010). De etiologie en de voorspellers van het klinisch verloop van FND worden onvoldoende begrepen. Eerder onderzoek toont aan dat psychologische factoren gerelateerd aan emotie perceptie en expressie bijdragen tot de ontwikkeling van FND, vooral woede-gerelateerde emoties. Dit project richt zich op de rol van emotie perceptie en expressie bij patiënten met FND.

De primaire doelstellingen zijn: (1) te onderzoeken of emotionele incongruentie (d.w.z. de wanverhouding tussen zelf-gerapporteerde emotie en waargenomen emotie van gezichtsexpressie) vaker voorkomt bij patiënten met FND dan bij niet-FND controlegroepen (gezonde controles en patiënten met neurologische aandoeningen); en (2) te bepalen of emotionele incongruentie voorspellend is voor het klinisch beloop van FND.

De secundaire doelstelling is het vaststellen van klinische en psychosociale correlaten van emotionele incongruentie bij patiënten met FND. Overige exploratieve doelstellingen zijn het onderzoeken van benadering/vermijding tendensen, impliciete associaties en herkenning van emoties. Deze studie maakt gebruik van een gecombineerd studie-ontwerp (cohort en case-control), met een follow-up van één jaar.