Tranzo aw geestelijke gezondheid

Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning

Gepubliceerd: 18 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

B.N. van Woerden MSc, Dr. D.P.K. Roeg, Dr. M.J. Metz, Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. Y. Voskes

‘Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz’

Om een impuls te geven aan herstelondersteunend werken in de langdurige verblijfsvoorzieningen en woonbegeleiding is in 2016 het ART-model ontwikkeld (van Mierlo et al, 2016). De zorg binnen ART heeft onder meer als doel het ‘vinden en binden’ van cliënt en naasten en het bevorderen van de dialoog in de triade. Uit ervaringen van zowel cliënten, naasten en zorgverleners, blijkt dat triadisch werken niet eenvoudig is. Cliënten en naasten hebben vaak veel met elkaar meegemaakt, waardoor contact in veel gevallen minimaal of zelfs helemaal verbroken is (Holloway et al., 2015). Het contact met naasten is echter wel van groot belang voor het herstel van de cliënt. Uit onderzoek van Couwenbergh en Van Weeghel (2020) blijkt het gebrek aan steun van naasten een risicofactor voor gestagneerd herstel van de cliënt. Ook in instellingen die het ART-model omarmen blijkt de toepassing van triadisch werken vaak behouden tot het niveau van praktische en taakgerichte afspraken. Met dit project richten we ons op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. Het doel van het project is om in kaart te brengen wat de ervaringen en behoeften zijn rond samenwerken en samen beslissen in de triade en op basis daarvan een toolbox te ontwikkelen en te implementeren om het samenwerken in de triade te verbeteren. Door middel van een pilot zal de invoering van deze toolbox geëvalueerd worden in termen van haalbaarheid, herstel, samenwerkingsrelatie en samen beslissen.