Tranzo aw geestelijke gezondheid

Implementation of a structured need assessment intervention: Enhancing prevention of violence in intimate partner violence victims

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 29 mei 2019

Dr. E.L.B. Hilterman, Dr. D.P.K. Roeg, B. van Ligten, J.L. Voskuil, Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen, Dr. I.L. Bongers

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met huiselijk geweld. Ruim 60% hiervan betreft (ex-)partnergeweld. Het merendeel van de slachtoffers is vrouw. Het stoppen van geweld in een relatie is zeer gecompliceerd en de slachtoffers hebben meestal een groot aantal problemen op te lossen en moeilijke besluiten te nemen alvorens zicht te hebben op een geweldloze situatie. Veel vrouwelijke slachtoffers blijven bij hun partner en meer dan de helft van hen die terugkeert, wordt opnieuw slachtoffer. Bovendien worden effectieve interventies belemmert door het gebrek aan inzicht in de motieven van de keuzes van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld.

Met behulp van de Decision-making In Abusive Relationships Interview (DIARI), een beoordelingsinstrument om de zorgbehoeften te identificeren, proberen we meer zicht te krijgen op de interventiebehoeften van vrouwelijke slachtoffers. In een cluster gerandomiseerd onderzoek wordt getoetst of toepassing van de DIARI in de klinische praktijk bijdraagt aan de afname van partnergeweld (revictimisatie) onder cliënten die hiervoor zorg ontvangen. Daarnaast kijkt het onderzoek of gebruik van de DIARI bijdraagt aan de afname van psychische problematiek, toename van kwaliteit van leven en afname van divers hulpzoekgedrag. Bij de hulpverlening wordt gekeken of het bijdraagt aan inzicht in de zorgbehoefte van de vrouwelijke slachtoffers.

Meer weten? Neem contact op met de onderzoeksgroep.