Tranzo - geestelijke gezondheid

Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

Drs. A.X. Rutten, Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen, Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren

Dit promotieonderzoek heeft als doel om a) meer zicht te krijgen op het vóórkomen van aan autisme verwante stoornissen bij jeugdigen die delicten plegen en b) te onderzoeken of deze jeugdigen specifieke delicten plegen. Het is daarbij belangrijk dat bij deze groep de juiste diagnose wordt gesteld. Door de afname van verschillende diagnostische instrumenten in combinatie met dossieronderzoek en een gedeelte van de monitor “jeugdcriminaliteit” wordt dit in kaart gebracht.
Concrete onderzoeksvragen zijn:

  • Meten screeningsinstrumenten gericht op autisme zoals de autisme quotiënt hetzelfde bij jeugdigen die delicten plegen en/of ernstige gedragsproblemen hebben als bij diegenen zonder deze problemen? 
  • Is er sprake van een over- dan wel ondervertegenwoordiging van aan autisme verwante stoornissen bij bepaalde delictcategorieën?
  • Zijn er aanwijzingen dat bepaalde symptomen van aan autisme verwante stoornissen beschermend dan wel juist risicoverhogend werken wat betreft delictgedrag ?

Dit project wordt gefinancierd door de GGzE.
Contactpersoon: Drs. Alexa Rutten