Tranzo aw geestelijke gezondheid

Quality of life assessment of people with psychiatric problems in need for help. One size does not fit all - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

D.C. Buitenweg MSc., Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen, Dr. M.C.W. Joosen, Prof. dr. ing. J.A.M. van Oers, Prof. dr. H. van de Mheen

Het project staat in het teken van het ontwikkelen van een nieuw instrument (de QoL-ME) dat gebruikt kan worden om de levenskwaliteit van drie verschillende populaties (patiënten met ernstige psychische aandoeningen, patiënten binnen de forensische psychiatrie, en dak- en thuislozen) in kaart te kunnen brengen. Dit instrument zal webgebaseerd zijn, en het is de bedoeling dat de doelgroep individueel van het instrument gebruik zal kunnen maken. Ook zal de QoL-ME bestaan uit twee delen; een basis versie welke voor iedereen gelijk zal zijn, en additionele domeinen die (wanneer relevant) toegevoegd kunnen worden. Op deze manier kan nuttige data verkregen worden op individueel niveau, en ook op geaggregeerd niveau. De QoL-ME zal dus kunnen bijdragen aan het inrichten van behandelplannen op individueel niveau, en tevens geschikt zijn om beleidsbeslissingen mee te ondersteunen.