Tranzo aw geestelijke gezondheid

Maatschappelijke participatie en het managen van risico’s op victimisatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen: fase 2 - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

W.M.M. Albers MSc., Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. D.K.P. Roeg, Dr. Y. Nijssen, Prof. dr. I.M.B. Bongers

In samenwerking met medewerkers van FACT-teams, ervaringsdeskundigen en andere experts is een interventie voor de hulpverlening van het FACT ontwikkeld die erop gericht is om cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde risico’s in hun herstelproces, specifiek bij maatschappelijke participatie. De interventie heeft als doel om de cliënt erkenning te geven voor de victimisatie-ervaringen en inzicht te verschaffen in risicovolle situaties. De ervaringen en inzichten kunnen gebruikt worden om na te gaan hoe de cliënt met risicovolle situaties (anders) om kan gaan, met gebruikmaking van de eigen sterke kanten en hulpbronnen. De interventie bevordert zo binnen de teams de aandacht voor victimisatie en sluit aan bij het rehabilitatiegericht werken met cliënten. Met behulp van een gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek (RCT) wordt de effectiviteit van de interventie onderzocht op het gebied van maatschappelijke participatie, veiligheid, victimisatie, zelfstigma en kwaliteit van leven.