Tranzo - geestelijke gezondheid

Victoria: maatschappelijke participatie en het managen van risico’s op victimisatie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

W.M.M. Albers MSc., Prof. dr. J. van Weeghel, Dr. D.K.P. Roeg, Dr. Y. Nijssen, Prof. dr. I.M.B. Bongers

Mensen met langdurende psychische problematiek ervaren grote barrières in hun dagelijks leven. Ze hebben veel vaker te maken met discriminatie en zijn frequent slachtoffer van geweld en andere criminaliteit dan anderen. Het leidt tot ontmoediging en terugtrekking uit het sociale verkeer. Eenzaamheid, een lage kwaliteit van leven en geen betaald werk zijn hiervan de gevolgen. In de GGz-hulpverlening ontbreekt het aan tools om ambulante cliënten structureel en systematisch bij deze nare ervaringen te ondersteunen.

Samen met hulpverleners en ervaringsdeskundigen van Parnassia Noord-Holland, GGzE en Stichting Rehabilitatie 92 hebben we een gespreksmodule ontwikkeld, met als doel om de cliënt erkenning te geven voor de victimisatie-ervaringen en inzicht te verschaffen in risicovolle situaties. De Victoria-interventie biedt handvatten voor hulpverleners voor herkenning, een plan van aanpak voor herstel en participatie, en indien nodig een PTSS screener en -behandeladvies. Ook zijn er cliëntprofielen ontwikkeld om hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers meer inzicht in de situatie te bieden.

Onderzoek naar de effecten onder ruim 400 cliënten en hun casemanagers toonde aan dat de Victoria-interventie, i.e. structureel en systematisch praten over slachtofferschap, ervaren discriminatie temperde en dat cliënten zich meer erkend en gesteund voelden in hun herstelproces. Een procesevaluatie naar de verschillende factoren die de implementatie beïnvloedden en de ervaringen van cliënten en hulpverleners met de interventie is uitgevoerd, zie hier.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van NWO, programma Geweld tegen psychiatrische patiënten.