Tranzo aw geestelijke gezondheid

Resourcegroepen: (kosten)effectiviteit en betekenis. Een multi-site RCT - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

C.D. Tjaden MSc., Prof. dr. J.D. Kroon, Prof. dr. C.L. Mulder

Met het huidige landelijke onderzoek wordt de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de Resource groepen - methodiek voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) geanalyseerd in context van Flexible Assertive Community Treatment (FACT) in Nederland. Een RG is een groep mensen die de cliënt zelf heeft uitgekozen uit het informele (familie, vrienden, buren, etc.) en formele steunsysteem (woonbegeleiding, professionele psychiatrische hulp). Het belangrijkste kenmerk van de RG is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij/zij is de beoogde regisseur, bepaalt wie er in de groep komt, wat de behandeldoelen zijn en waar en wanneer de RG samenkomt. In gestructureerde RG-bijeenkomsten worden de behandeldoelen besproken, evenals de rol die elk RG-lid kan vervullen om bij te dragen aan het behalen van de doelen.

Met de nadruk op regie en handelsmogelijkheden van de cliënt sluit de RG-methodiek aan bij hedendaagse doelstellingen rond herstelgerichte zorg en empowerment in de Nederlandse Gezondheidszorg. In Zweden heeft het RG-model al veelbelovende resultaten laten zien op het gebied van kwaliteit van leven, empowerment en gezondheid.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: 1) kwantitatieve evaluatie: met een multicenter Randomised Controlled Trial wordt onderzocht of deelname aan een RG bijdraagt aan verbeterde cliëntuitkomsten op het gebied van empowerment, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en zorggebruik en de daaraan verbonden kosten; en 2) een verdiepende, kwalitatieve evaluatie naar de inhoudelijke betekenis voor cliënten en RG-leden op casusniveau.