Tranzo aw geestelijke gezondheid

Assessment and use of Routine Outcome Monitoring to improve mental health care practice for patients with SMI - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 10 mei 2019

S. Kwakernaak MSc., Prof. dr. R.T.J.M. Janssen, Prof. dr. W. Cahn

Routine Outcome Monitoring (ROM) is inmiddels bijna ondenkbaar uit de GGZ en wordt veelvuldig ingezet bij de behandeling van cliënten. ROM wordt gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en kan worden ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Daarnaast kunnen GGZ instellingen de geaggregeerde uitkomsten over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers

Doordat ROM een continue karakter heeft bieden metingen ook de mogelijkheid inzicht te krijgen op effecten van beleidsveranderingen in de zorg op uitkomsten bij patiënten, zoals het proces van extramuralisering dat deze eeuw werd ingezet en vanaf 2015 de transitie van een deel van de langdurige zorg naar de gemeenten en WMO.

In dit promotieonderzoek wordt op basis van in de praktijk van ROM verzamelde data en informatie over zorggebruik inzicht gegeven in de relatie tussen casemixkenmerken (doelgroep, zorgvignet, uren zorggebruik, ervaren vervulde en onvervulde zorgbehoeften) en zorguitkomsten in termen van kwaliteit van leven, functionele en symptomatische remissie en algemeen functioneren anderzijds.