Tranzo - geestelijke gezondheid

Youth F-ACT: Evaluating psychosocial functioning of adolescents in treatment and associations between model fidelity and treatment outcome. - Extern promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 december 2021

M. Broersen MSc,. Prof. dr. J.D. Kroon, Dr. D.H.M. Creemers, Dr. N. Frieswijk

Het in Nederland ontwikkelde Flexible Assertive Community Treatment zorgorganisatiemodel voor volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen is in de loop der jaren ook specifiek aangepast voor de doelgroep kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek en complexe problemen op meerdere levensgebieden. Youth Flexible ACT is een vorm van proactieve, laagdrempelig en intensieve zorg aan jongeren en hun gezin, in hun eigen omgeving. De teamleden bieden zowel behandeling als praktische begeleiding. Dankzij het kunnen op- en afschalen van de intensiteit van zorg door een en hetzelfde team is geïntegreerde en integrale zorg beschikbaar.

GGZ Oost Brabant is in samenwerking met het Trimbos-instituut en zes andere GGZ-instellingen wetenschappelijk onderzoek gestart waarbij het psychisch- en maatschappelijk functioneren van de jongeren over de loop van de Flexible ACT zorg wordt onderzocht. Tweehonderd jongeren zijn daarbij anderhalf jaar lang gemonitord middels vragenlijsten die zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen van Flexible ACT Jeugd.

Promovenda is in dienst bij GGZ Oost Brabant. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, Trimbos Instituut en de deelnemende GGZ instellingen.

Promovenda: MSc Marieke Broersen
Promotor: Prof. dr. Hans Kroon
Co-promotoren: Dr. Daan Creemers en Dr. Nynke Frieswijk

https://bmjopen-bmj-com.tilburguniversity.idm.oclc.org/content/10/4/e035146

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.609120/full

https://www.nurseacademyggz.nl/leermodules/leermodules_artikel/t/fact_schaal_jeugd_herzien