Tranzo - geestelijke gezondheid

ZEEF: ontwikkeling van een methode om zelfregulering en werkfunctioneren te beoordelen - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 december 2021

J.R. Koene, Prof. dr. J. van Weeghel, Prof. dr. R.W. Kupka, Dr. J. van der Stel

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is behoefte aan een hulpmiddel om het vermogen tot zelfregulatie bij mensen met psychische aandoeningen in kaart te brengen. Zelfregulatie betekent invloed uitoefenen op je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Deze behoefte heeft geleid tot de ontwikkeling van de ZEEF-methodiek (zelfregulatie en executieve functies) vanuit het lectoraat GGZ van Hogeschool Leiden, een gespreksmethodiek voor professionals en patiënten om beperkingen in zelfregulatie vast te stellen. Inmiddels zijn enkele pilots uitgevoerd bij mensen met een psychische aandoening en is er behoefte om de methodiek uitgebreider te onderzoeken.

In dit promotieonderzoek passen we de ZEEF-methodiek toe bij mensen met een bipolaire stoornis in relatie tot hun werksituatie. Het vinden en behouden van (betaald) werk is voor deze groep mensen een uitdagend levensgebied. Moeilijkheden tijdens werk variëren van verminderde productiviteit tot (langdurig) verzuim en moeite met sociale contacten op de werkvloer. Uit eerder onderzoek weten we dat zelfregulatie, en de executieve functies die daar belangrijk voor zijn, daarmee samenhangen. Bij deze patiëntengroep kan met een dergelijk hulpmiddel zelfregulatie en arbeidsherstel versterkt worden.

Om de ZEEF-methodiek aan te laten sluiten bij het referentiekader en de behoeften van mensen met een bipolaire stoornis, voeren we het onderzoek in diverse stappen uit. Via kwalitatief onderzoek worden relevante thema’s en verbanden onderzocht om deze vervolgens in de methodiek te verwerken. In focusgroepen leggen we de aangepaste methodiek voor aan stakeholders, om deze vervolgens in een pilotstudie te onderzoeken.

Hoofdonderzoeker: Juul Koene

Begeleidingsteam: prof. dr. Jaap van Weeghel (Tranzo, Tilburg University), prof. dr. Ralph Kupka (VU) en dr. dr. Jaap van der Stel (Hogeschool Leiden)