Tranzo aw geestelijke gezondheid

Development of the ZEEF-method for the assessment of executive functions in the context of work and education - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 25 april 2019

J.R. Koene, Prof. dr. J. van Weeghel, Prof. dr. R.W. Kupka, Dr. J. van der Stel

Mensen met een bipolaire stoornis ervaren moeilijkheden met het vinden, verkrijgen en behouden van werk of opleiding. Belemmeringen hierin zijn deels te verklaren door problemen in de executieve functies die zelfregulatie mogelijk maken. Het is daarom belangrijk om patiënten en professionals handvatten te geven om moeilijkheden én potenties in de zelfregulatie in kaart te brengen. Momenteel is er geen ecologisch valide methodiek beschikbaar waarmee professionals en patiënten samen op gepersonaliseerde wijze in kaart kunnen brengen hoe het is gesteld met de zelfregulatie van de patiënt, wat de potenties op dit vlak zijn en hoe deze potenties benut kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen is vanuit de uitgebreide theorie van Russell Barkley en de International Classification of Functioning, Disability and Health een theoretische methodiek ontwikkeld. Op basis van ervaringen van mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen wordt deze methodiek verder ontwikkeld en vervolgens getest op bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid.