Tranzo aw geestelijke gezondheid

Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 23 juni 2023

0 stemmen.


M. Bredenoort, dr. D.P.K. Roeg, dr. M.D. van Vugt (HVO Querido en Trimbos-instituut)

Tranzo ontwikkelt samen met Kwintes, HVO Querido en Exodus een behoefte- en risico inventarisatie tool voor het beschermd- en begeleid wonen en de maatschappelijke opvang (BW/MO). De tool heeft als doel om meer zicht te krijgen op de risico’s en behoeften maar ook krachten waar cliënten in de BW/MO mee te maken krijgen. Met de tool wordt beoogd het gesprek hierover op gang te brengen en begeleiders meer handvatten te geven in de dagelijkse begeleiding en bejegening.