Tranzo aw geestelijke gezondheid

Social Network and Antisocial Behavior (SNAB)

Published: 23 januari 2023 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2023

M.J.W. Hamakers MSc, prof. dr. A. van Dam, prof. dr. E.P.M. Brouwers, dr. D.P.K. Roeg, prof. dr. C.L. Mulder (Parnassia & Erasmus MC).

De eerste twee studies onder de naam Social Network and Antisociaal Behavior (SNAB) maken onderdeel uit van mijn promotietraject. Binnen mijn promotietraject gaan we onderzoek doen naar de resourcegroepen methode bij het behandelen van cliënten met antisociaal gedrag (ASB).  

Omdat er nog maar weinig bekend is over hoe cliënten met ASB het ervaren wanneer zij gesteund worden vanuit een netwerk en er nog niets bekend is over hoe de resourcegroepen daarin een rol zouden kunnen spelen, zullen de eerste twee studies kwalitatief van aard zijn. 

Studie 1:

In het eerste onderzoek zal er in interviews worden bevraagd hoe het eventuele huidige netwerk ervaren wordt en of zij hiervan steun ervaren. Ook zal er hypothetisch worden gesproken over de resourcegroepen en zal worden bevraagd hoe zij hierover denken en wat ze verwachten. Deze interviews zullen worden gehouden met cliënten, naasten en medewerkers die in de toekomst de resourcegroepen methode gaan toepassen. Uit deze studie hopen we meer inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen waar we mee te maken zullen krijgen bij de implementatie van de methode.  

Studie 2:

Voor het tweede onderzoek zullen er een aantal resourcegroepen worden gevolgd bij de betreffende doelgroep om te zien hoe alle partijen dat ervaren. Hiervoor zullen de bijeenkomsten worden opgenomen met een audiorecorder, daarnaast is er een onderzoeker aanwezig bij de bijeenkomst om te observeren en zullen er tussentijds vrije interviews plaatsvinden met de cliënt om een beeld te krijgen hoe zij/hij de resourcegroep ervaart.

Het doel is dat de resultaten van deze twee studies gaan leiden tot aanbevelingen voor het verder toespitsen van de methode op de ASB doelgroep. Wij denken dat de toespitsing nodig zal zijn omdat de methode op bepaalde punten kan wringen met de problematiek binnen deze doelgroep. Zo is empowerment namelijk een van de belangrijkste aspecten van de methode, maar hoe verhoudt dat zich tot cliënten in een gedwongen kader, die bijvoorbeeld niet willen maar moeten. Of wat te doen wanneer een cliënt een naaste nomineert met antisociale attitude. Of wat te doen wanneer bijvoorbeeld de reclassering niet gewenst is binnen de resourcegroep maar vanuit justitie wel vereist is betrokken te zijn bij de behandeling.