Tranzo aw geestelijke gezondheid

Passende zorg voor aanhoudende lichamelijke klachten: praktijkgericht actieonderzoek naar de meerwaarde van eHealth, samen beslissen en nauwe samenwerking tussen de specialistische ggz en huisartsenpraktijken

Published: 19 april 2023 Laatst bijgewerkt: 12 juli 2023

E.P.M. Buurman MSc, A.M. Hoekstra MSc, Dr. G. Romijn (GGz Breburg), Dr. I. Elfeddali, Dr. A.C. Videler, Prof. Dr. W.J. Kop (MKP), Dr. M.J. Metz

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn veelvoorkomende klachten in de huisartsenpraktijk, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid waar geen duidelijke verklaring voor te vinden is. Late herkenning van ALK leidt er regelmatig toe dat patiënten meerdere specialisten bezoeken, op verkeerde wachtlijsten komen te staan en hierdoor vervolgens te maken kunnen krijgen met een verergering van de klachten. Dit drukt ook regelmatig op de patiënt-arts relatie. Enerzijds ervaren zorgverleners communicatieproblemen met patiënten. Anderzijds voelen patiënten zich niet gehoord en onbegrepen. Gezamenlijke besluitvorming, waarbij zorgverleners en patiënten samen beslissen, eHealth (nu nog suboptimaal ingezet) en lotgenotencontact kunnen passende zorg voor deze doelgroep bevorderen. 
 
Doel
In lijn met het uitgangspunt van het coalitieakkoord 2021-2025 dat ‘passende zorg’ de norm is, wordt er door GGz Breburg samen met twee huisartsengroepen in Noord-Brabant en patiënten gekeken naar: 
•    De meerwaarde van het verbeteren van bestaande eHealth middelen;
•    De nauwere inhoudelijke samenwerking tussen sGGz en huisartsenpraktijk voor ALK (aanscherping van de consultatieaanpak);
•    De behoefte aan lotgenotencontact voor mensen met ALK. 
 
Uitkomsten
Uitkomsten van het onderzoek zijn: bereik, belemmerende/bevorderende factoren, kwaliteit-van-leven, samen beslissen, relatie, en mate van klachten.

Contact: voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dr. Iman Elfeddali (hoofdonderzoeker) of drs. Evi Buurman (onderzoeker).