Tranzo - geestelijke gezondheid

Symposia en Conferenties

Er zijn geen resultaten gevonden.

Laat je inspireren door wat wij al hebben georganiseerd

Webinar voor Roadshow over Academische Werkplaats Geestdrift

Datum: 6 oktober 2020 

Op 6 oktober werd een Roadshow over Academische werkplaats Geestdrift georganiseerd bij GGZ Westelijk Noord-Brabant.  De refereerochtend vond plaats in de vorm van een Webinar.

Collega prof. dr. Arno van Dam was dagvoorzitter van deze refereerochtend.

Dr. Jeroen Dewinter hield het eerste referaat dat ging over autisme, seks en relaties. Het tweede referaat werd gehouden door dr. A.C. (Arjan) Videler, waarbij hij sprak over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Prof. dr. Hans Kroon hield het derde referaat. Deze ging over de veelbelovende ontwikkeling voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, ook in Corona tijden.

Webinar: Implementatie van eHealth: door én voor professionals

Datum: 28 september 2020

In dit webinar zijn we ingegaan op voorwaarden om beloften van eHealth te kunnen inlossen ook in tijden van Corona. 

Sprekers: 

  • Lector Rens Brankaert & prof. dr. Eveline Wouters: “De cirkel is rond: implementatie begint bij het ontwerp en visa versa” 
  • Postdoc onderzoeker dr. Miel Vugts: “De impact van eHealth oplossingen voor het omgaan met chronische pijn” 
  • Dr. Joyce Bierbooms & Milou Feijt MSc: Ontwikkeling van een escape room voor GGZ-professionals om de mogelijkheden van eHealth te exploreren en ervaren
  • Prof. dr. Arno van Dam over: “Het gebruik van eHealth. Wat drijft de behandelaar?”
  • Monique van Haaren MSc: “Het implementeren van online behandeling in een grote GGZ-instelling: hoe motiveren we onze medewerkers en cliënten en houden we ze gemotiveerd?
  • Dr. Jasper Schellingerhout: “Implementatie van eHealth in de zorgpraktijk: het kan echt!” 
Symposium personalized medicine: van onderzoek naar behandelpraktijk

Datum: 14 februari 2019 

Op 14 februari 2019 vond ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis een symposium en afscheidsrede plaats. Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis was sinds 2010 hoogleraar bij GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University.

Het symposium, dat voorafgaand aan de afscheidsrede plaatsvond, had als thema Personalized medicine: van onderzoek naar behandelpraktijk. Personalized medicine is één van de grote beloftes voor de geneeskunde. De gangbare en evidence-based behandelingen tot dusver zijn immers gericht op de gemiddelde patiënt in een randomized controlled trial en niet op het individu. Het belang van een persoonsgerichte benadering wordt inmiddels breed beschouwd als de route naar effectievere behandelingen. De toenemende aandacht voor personalized medicine zorgt dat men steeds meer het belang erkent van therapie op maat. Het blijkt echter vaak nog lastig om (wetenschappelijke) kennis te vertalen naar de behandelpraktijk.

Bij dit symposium werden de meest recente inzichten op het gebied van personalized medicine gedeeld en op welke wijze deze vertaald kunnen worden naar de behandelpraktijk. De dagvoorzitter was prof. dr. Dike van de Mheen, de sprekers waren prof. dr. Aartjan Beekman, dr. Arjan Videler, dr. Jonna van Eck van der Sluijs, dr. Iman Elfeddali, dr. Eric de Heer, drs. Margot Metz en drs. Emma Hofstra en het symposium werd afgesloten door drs. Ariëtte van Reekum

Symposium over mensen met een licht verstandelijke beperking

Datum: 28 september 2018

Promotie dhr. drs. P.J.G. Nouwens na het symposium

Datum: 28 september 2018

Op 28 september 2018 heeft een symposium plaatsgevonden voorafgaand aan de promotie van Peter Nouwens. Dit symposium ging over mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit betrof de doelgroep van het onderzoek waarop Peter Nouwens is gepromoveerd. Tijdens dit symposium hebben Prof. Xavier Moonen, dr. Jannelien Wieland, dr. Michael Kolen, en drs. Piet de Kroon ook een bijdrage geleverd.

Het 1e exemplaar van een boek met levensverhalen van mensen met een LVB of zwakbegaafdheid werd door Piet de Kroon uitgereikt. Na afloop van het symposium vond de verdediging van het proefschrift van Peter Nouwens plaats, met als titel: ‘United by diversity: Identifying characteristics, profiles and support needs of people with mid intellectual disability or borderline intellectual functioning’.

Symposium voorafgaand aan de oratie van prof. dr. Hans Kroon

Datum: 14 december 2018

Op 14 december 2018 vond de oratie plaats van prof. dr. Hans Kroon. De oratie werd voorafgegaan door het symposium onder de gelijknamige titel: Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding.

Na een terugblik op de geschiedenis door prof. Joost Vijselaar (UU), ging prof. Jaap van Weeghel (Tranzo) in op het publieke ongemak rond mensen met psychische problemen, en hoe dat te doorbreken was. Jan Berndsen (vz. Mental Health Europe) en dr. Wilma Boevink (User Research Center Trimbos) koppelden in dialoog de bestuurlijke idealen aan persoonlijke herstelworstelingen. Drs. Elnathan Prinsen (Dimence), drs. Daniëlle van Duin (Trimbos, Tranzo), drs. Christien Muusse en Cathelijn Tjaden MSc (Trimbos) gingen in op enkele veelbelovende interventies en samenwerkingsvormen in tijden van crises en persoonlijk herstel.

Symposium Hoe te helpen bij 'herstel' binnen de GGZ? Goede zorg voor clienten en medewerkers

Datum: 14 februari 2017

Op 14 februari 2017 vond het symposium “Hoe te helpen bij ‘herstel’ binnen de GGZ? Goede zorg voor cliënten en medewerkers” plaats te Tilburg. Het symposium werd geopend met drie interessante plenaire lezingen, over een blended e-health interventie (R@W) voor werkhervatting (prof. Christina van der Feltz), de herstelbeweging en definiëring/operationalisering van herstel (dr. Jaap van der Stel) en waardenrealisatie in het werk (prof. Jac van der Klink). Daarna vertelde Dike van de Mheen als nieuwe directeur Tranzo over doelstelling en werkwijze van Tranzo in het algemeen en die van AW Geestdrift in het bijzonder, en boden vier flitspresentaties een mooi kijkje op Geestdrift onderzoeksprojecten. Na de pauze was het tijd voor drie boeiende parallelsessies over herstel met behulp van ervaringsdeskundigen (met input vanuit GGz Breburg en GGzE), herstelondersteuning met mobiele apps (met twee voorbeelden van apps vanuit het GGzE Lab) en een workshop over de waarde van werk (verzorgd vanuit Tranzo). De middag werd afgesloten met een prikkelende plenaire paneldiscussie, waarin de dagvoorzitter de panelleden vroeg vanuit hun perspectief (ervaringsdeskundige, onderzoeker, beleidsmedewerker, manager) te reflecteren op het symposiumthema en aan te geven welke inzichten en adviezen volgens hen van belang zijn voor herstel(gericht) denken in de GGZ.

Return to work in employees with common mental disorders. A blended eHealth intervention trial

Datum: 30 september 2016

Adolescenten, autisme en seks: (g)een reden tot zorg?

Datum: 11 maart 2016

Op 11 maart 2016 vond het symposium van Jeroen Dewinter plaats met het thema ‘Adolescenten, autisme en seks: (g)een reden tot zorg?’ plaats. Tijdens dit symposium werd de seksuele ontwikkeling van adolescenten en de ervaringen van jongeren met autisme belicht. Hierbij werd gesproken over de moeilijkheden die ze kunnen ervaren en manieren waarop we die kunnen herkennen, voorkomen.

Symposium Bij complexe problematiek volstaat (g)een eenvoudige aanpak

Datum: 17 november 2015

Op 17 november 2015 vond het symposium “Bij complexe problematiek volstaat (g)een eenvoudige aanpak” plaats. Het thema van het symposium was: Waar moet goede zorg aan voldoen. Vaak is hier geen ingewikkeld protocol voor nodig, maar wel een protocol dat gebaseerd is op state of the art kennis en rekening houdt met het belang en de behoefte van de cliënt.

Het symposium startte met een Keynote lecture waarin het thema werd geïntroduceerd en op meta niveau het probleem en mogelijke oplossingen werden gepresenteerd. Vervolgens werden er verschillende flitspresentaties gegeven van lopende onderzoeken binnen Geestdrift. De onderzoekers presenteerden in 3-4 min hun onderzoek en bespraken wat complexe problematiek en/of complexe zorg in hun project betekende. Na de pauze werden er 3 verschillende workshops gegeven rondom het thema, met elk een andere focus, namelijk Zorg op maat/ cliëntenbetrokkenheid, Technologie in de zorg, en Goede zorgverlening door de professional. Ter afsluiting vond er een plenaire discussie plaats.

Middagsymposium Implementatie en evaluatie van de NVAB-richtlijn Psychische problemen

Datum: 24 maart 2015

Op 24 maart 2015 vond het middagsymposium “Implementatie en evaluatie van de NVAB-richtlijn Psychische problemen” plaats op Tilburg University. Tijdens dit symposium hebben drie onderzoekers gesproken. De eerste spreker was dr. Marjolein Lugtenberg. Zij sprak over de barrières die bedrijfsartsen ervaren bij het gebruik van de NVAB-richtlijn. Vervolgens sprak dr. Margot Joosen over de NVAB-richtlijn na een innovatieve richtlijntraining. Ten slotte sprak Drs. Karlijn van Beurden over het effect van de richtlijntraining op verzuim en herstel van werknemers. Evelien Brouwers was dagvoorzitter. Het symposium eindigde met een discussie over de resultaten en interpretatie voor de praktijk.