Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Verslag Symposium Evidence based werken en het gebruik van multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ

Op 30 november 2006 vond in Etten-Leur het symposium "Evidence based werken en het gebruik van multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ" plaats. Het symposium werd georganiseerd door Tranzo's academische werkplaats Geestdrift, een samenwerkingsverband tussen GGZ Eindhoven en de Kempen, de GGZ Breburg Groep (voorheen GGZ Regio Breda en GGZ Midden-Brabant) en Tranzo (Universiteit van Tilburg). Het onderwerp (evidence based werken) is een centraal thema binnen Geestdrift, waar men een brugfunctie probeert te vervullen tussen praktijk en wetenschap. De eerste spreker was Prof. Chijs van Nieuwenhuizen (Tranzo / GGZ Eindhoven en de Kempen), wiens voordracht ging over het belang van richtlijnen in de praktijk en de beeldvorming hieromtrent. Daarna sprak Prof. Richard Janssen, (Tranzo en lid van de Raad van Bestuur Mondriaan Zorggroep), econoom, over de vraag of marktwerking en evidence based werken in de GGZ goed samengaan of juist niet. Dr. Hans Kroon (Trimbos instituut) was de derde plenaire spreker. Hij vertelde over zijn ervaringen met het invoeren van de richtlijn Schizofrenie in de praktijk. Het middaggedeelte van het symposium bestond uit workshops met de volgende onderwerpen: Psychiatrische verpleegkunde vanuit wetenschappelijk perspectief; Evidence Based werken en herstelgerichte zorg; Routinematig meten van behandeluitkomsten; en Het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de praktijk. Het symposium, dit jaar gehost door de GGZ Breburg groep, werd bezocht door circa 150 mensen, vrijwel allemaal professionals van de in Geestdrift participerende GGZ instellingen.